Tijdens mijn studie wiskunde werd ik geinterviewd door de Universiteitskrant, het UBlad.